การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care เป็นการดูแลผู้ป่วยรูปแบบหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพในชีวิตของผู้ป่วยรวมไปถึงครอบครัว โดยส่วนมากจะเริ่มจากผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยไว้แล้วว่าจะเสียชีวิต ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีรักษาใด ๆ ให้หายขาดได้ ในบทความจะมาพูดถึง การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระยะสุดท้ายให้ได้รู้จัก 

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care มีการดูแลอย่างไร 

มีโรคอยู่หลากหลายที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถใช้วิธีรักษาจนหายขาดได้ และโรคที่คร่าชีวิตของคนจำนวนมากนั่นก็คือโรคมะเร็งซึ่งพบได้มากในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ก็ด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้ว แทบไม่มีโอกาสรอด เรียกได้ว่าเป็นโรคนี้แล้วต้องตายอย่างเดียว การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care จึงเป็นวิธีดูแลที่ดีที่สุดแล้วในผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลรูปแบบนี้จะเน้นเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตและทำให้ความทุกข์ผู้ป่วยลดลง ทั้งทางจิตวิญญาณ ร่างกาย จิตใจ และสังคม แต่ผู้ป่วยก็จะยังได้รับการดูแลรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานอยู่ ยกตัวอย่างคือ การใช้เคมีบำบัดในการรักษา การฉายรังสี ไม่จำกัดว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบใด เมื่ออยู่ในระยะท้ายที่ร่างกายอยู่สภาวะที่ไม่เหมาะกับการรักษาแบบเดิม ก็จะใช้ การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care อันเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของตนเอง รวมถึงความเสี่ยงที่ได้จากการรักษา ประโยชน์ เพื่อการตัดสนใจของผู้ป่วยที่ดีขึ้นว่าควรรักษาแบบใด ใส่ใจดูแลโดยคำนึงถึงความปรารถนาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยมะเร็ง 

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care ควรดูแลเมื่อใด  

รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่าง การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care จะเริ่มรักษาตั้งแต่ที่มีการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่สามารถหายขาดจากมะเร็งได้ หรือใช้การดูแลนี้เมื่อครอบครัวและผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ถ้ามะเร็งอยู่ระยะลุกลาม อาการที่เกิดขึ้นจากโรคก็จะมีมากยิ่งขึ้น บทบาทของ การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care จึงมีมากกว่าเดิม หลังจากที่ได้รับการดูแล ไม่เพียงแต่อาการทางร่างกายเท่านั้นที่ถูกรักษา แต่ยังรวมถึงอาการทางจิตใจและความเศร้าโศกของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ยังถูกรักษาด้วย หากใครต้องการรับการรักษา ให้แจ้งไปทางแพทย์เพื่อประสานกับทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือ การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care  

จะเห็นได้ว่า การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care เป็นการดูแลผู้ป่วยที่ไม่อาจรอดชีวิตจากโรคมะเร็งซึ่งรูปแบบการรักษานี้ไม่เพียงแต่จะรักษาแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ป่วยด้วย เป็นการเพิ่มคุณภาพด้านชีวิตแก่ผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวให้ดีขึ้น 

Lawrence Bishop
info@therexbillings.com