มอเตอร์เกียร์ทด

มอเตอร์เกียร์ทด หรือที่หลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักกันในชื่อของ เฟืองทดรอบ ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกำลังผ่านฟันเฟืองในลักษณะของแรงบิด โดยลักษณะของฟันเฟืองเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทดรอบให้ใช้กำลังที่น้อยลงในการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น สำหรับการนำมอเตอร์เกียร์ทดไปใช้งาน ส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้กับระบบอุตสาหกรรม หรือภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต หรือการทำงานต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนามอเตอร์เกียร์ทดให้มีรูปแบบการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวนั่นเอง 

ชนิดของ มอเตอร์เกียร์ทด มีอะไรบ้าง 

1. เฟืองเกียร์แบบตรง : สำหรับเฟืองเกียร์แบบตรงจะเป็นมอเตอร์เกียร์ทด ที่ได้รับความนิยมนำไปใช้งานมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่ารูปแบบอื่น ๆ แถมยังมีกำลังระยะสั้น มีความแข็งแรง และทนทานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถประกอบได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

2. เฟืองเกียร์แบบเฉียง : สำหรับมอเตอร์เกียร์ทดประเภทนี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเฟืองเกียร์แบบตรงเป็นอย่างมาก แต่เฟืองเกียร์แบบเฉียงจะได้รับการออกแบบออกมาให้มีการทำมุมในแนวทแยง เพื่อให้ได้มุมที่ตรงตามความต้องการ และยังสามารถเอียงไปได้ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาอีกด้วย 

3. เฟืองเกียร์แบบดอกจอก : สำหรับมอเตอร์เกียร์ทดประเภทนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเฟืองแบบตรง และเฟืองแบบเฉียงนั่นเอง ซึ่งจะมีการทำออกมาในลักษณะของเฟืองแบบเฉียงและแบบรูปทรงกรวย สำหรับข้อดีของการใช้งานมอเตอร์ประเภทนี้ คือ เหมาะกับการใช้งานในอัตราการทดของเฟืองที่มาก ๆ และมีเสียงที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียว 

4. เฟืองเกียร์แบบตัวหนอน : เฟืองเกียร์ประเภทนี้จะมีการประกอบกันของล้อตัวหนอน และตัวเฟือง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเฟืองเกียร์ประเภทนี้จะสูญเสียพลังงานค่อนข้างสูง และแรงกระทำจะสูงตามไปด้วย จึงทำให้เป็นข้อเสียของเฟืองเกียร์ที่ไม่สามารถใช้งานในเวลานาน ๆ แบบต่อเนื่องได้นั่นเอง 

สำหรับการทำงาน และคุณสมบัติของมอเตอร์เกียร์ทดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้เลยว่าแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของลักษณะภายนอก ความเหมาะสมในการใช้งาน ถึงแม้ว่ามอเตอร์เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายก็ตาม แต่คุณจะต้องเลือกรูปแบบมอเตอร์เกียร์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

Lawrence Bishop
info@therexbillings.com