สร้างบ้าน

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยจากสภาพอากาศและผู้ร้าย เพื่อให้อยู่รอดได้จึงจำเป็นต้องมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านของตนเองแบบถาวร หรือบ้านที่ต้องเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ในปัจจุบันสถานที่อยู่อาศัยมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนโด อพาร์ตเมนท์ ห้องเช่า บ้านเช่า โรงแรม หรือที่อยู่อาศัยรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ในบทความจะมาพูดถึงการ สร้างบ้าน ว่าควรสร้างอย่างไรให้สำเร็จ 

การ สร้างบ้าน มีขั้นตอนอะไรบ้าง 

สำหรับขั้นตอนในการ สร้างบ้าน จะมีขั้นตอนที่ทำให้สร้างได้สำเร็จและได้บ้านที่น่าอยู่ โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • เตรียมพร้อมก่อนที่จะสร้างบ้าน ซึ่งสิ่งที่ควรเตรียมนั้น มีดังนี้ 
 • พื้นที่สำหรับก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับของดิน ลักษณะของหน้าดินว่าเสมอกันหรือเป็นหลุมบ่อหรือไม่ และความแข็งของดินว่าเหมาะต่อการ สร้างบ้าน หรือไม่ 
 • ย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเส้นทางเข้าออกสะดวก 
 • ที่พักคนงานต้องมีพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยที่ยาวนานระยะหนึ่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
 • วางผังอาคาร ตำแหน่งสำหรับการลงเสาเข็ม  
 • เตรียมงานเกี่ยวกับการขุดเจาะเสาเข็ม เป็นขั้นตอนที่ทีมงานต้องเก็บข้อมูลด้านวิศวกรรมเพื่อดูความลึกหรือน้ำหนักเสาเข็ม แล้วต้องมีผู้ควบคุมทุกครั้งในการตอกเสาเข็ม เพื่องานที่ได้มีมาตรฐาน แข็งแรงทนทาน 
 • ขั้นตอนของการวางฐานรากและขึ้นโครงสร้าง  
 • ขั้นการมุงหลังคา สร้างบันได และหลอมชิ้นส่วนต่าง ๆ ในส่วนนี้จะเป็นการต่อเติมบ้านซึ่งช่วยให้โครงสร้างของบ้านมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีการสร้างบันไดให้มีความชัดและความสูงที่เหมาะสม ปลอดภัย ส่วนการหล่อชิ้นส่วนและการมุงหลังคานั้นต้องเลือกวัสดุที่คงทน แข็งแรง ได้มาตรฐาน ไม่ชำรุดโดยง่าย หลังคาจะต้องมุงให้ตรงกับขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมเมื่อฝนตก 
 • เตรียมงานเกี่ยวกับระบบประปา ไฟฟ้า ก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตรงกับหลักมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น คอนกรีตและอิฐต้องชื้นก่อน ก่ออิฐให้สลับกันเป็นแนว นั่นคือ การก่อในแนวฉากและแนวดิ่งอย่างถูกต้อง  
 • ขั้นการตั้งฝ้าเพดานและฉาบผนัง ขั้นตอนที่ต้องทำก่อนฉาบปูน สิ่งที่ต้องทำคือกำหนดว่าฝ้าเพดานต้องสูงเท่าไหร่ แล้วทำการฉาบปูน หลังจากฉาบปูนจึงตั้งฝ้าเพดานเป็นขั้นต่อไป เพิ่มความปลอดภัยด้วยการยึดแขวนโครงฝ้าเพดานกับโครงสร้างหลักในบ้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ติดตั้งภายในบ้าน 
 • ขั้นการติดแต่งผนัง ทาสี ตกแต่งพื้น เป็นขั้นสุดท้ายเพื่อให้บ้านดูสวยงาม สะอาด น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

จากบทความจะทำให้รู้ได้ว่า การ สร้างบ้าน นั้นมีขั้นตอนให้ทำเพื่อให้ได้บ้านที่มีความทนทาน แข็งแรง มีประสิทธิภาพ น่าอยู่ ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้สร้างจะต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเกิดความสบายใจว่าสามารถอาศัยได้อย่างปลอดภัยไม่ชำรุดโดยง่ายนั่นเอง 

Lawrence Bishop
info@therexbillings.com