อบรม คปอ

อบรม คปอ คือ การอบรมด้วยหลักสูตรคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการอบรมเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรม คปอ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง 

อบรม คปอ แล้วได้อะไร 

ผู้ที่เข้ารับการอบรม คปอ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและหลังจากผ่านการอบรม คปอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการสามารถนำไปสมัครงานในตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการต่างๆ ได้ 

อบรม คปอ เหมาะกับใคร 

หลักสูตรอบรม คปอ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถึงแม้ว่าการเข้ารับการอบรม คปอ จะไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหรือมีข้อบังคับเหมือนกับตำแหน่งปอื่นๆ แต่การคัดเลือกตำแหน่ง คปอ ภายในสถานประกอบกิจการจะมีรูปแบบการคัดเลือกผู้ที่เป็นคปอ อยู่ 3 แบบได้แก่

  • คปอที่เป็นผู้แทนจ้าง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายจ้างเอง โดยที่ผู้ได้รับเลือกจะต้องผ่านการอบรม คปอ ด้วย 
  • คปอ ที่เป็นผู้แทนของลูกจ้าง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของลูกจ้างไม่ใช่นายจ้าง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องผ่านการอบรม คปอ ด้วยเช่นเดียวกัน 
  • คปอที่เป็นเลขานุการซึ่งมาจากจป เทคนิคขั้นสูงหรือจป ในระดับวิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องผ่านการอบรม คปอ ด้วย

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม คปอ ในปัจจุบันสามารถอบรม คปอ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกสบายและง่ายมากๆ เพราะมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรม คปอ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้อบรม คปอ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการมีมาตรฐานด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม คปอ นั้น ดี มีมาตรฐานได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแน่นอน 

อบรม คปอ ออนไลน์ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วันหรือ 12 ชั่วโมง ส่วนใหญ่แล้วนิยมอบรมผ่าน Application หรือโปรแกรม Zoom คุณภาพและเสียงจะต้องคมชัดในระดับ full hd เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจสูงสุดมีประสิทธิภาพในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมในแต่ละสถาบันนั้นแตกต่างกันออกไป เลือกสถาบันที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงหรือมีส่วนลดมากมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

Lawrence Bishop
info@therexbillings.com