มอเตอร์เกียร์ทด

มอเตอร์เกียร์ทด คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร

มอเตอร์เกียร์ทด หรือที่หลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักกันในชื่อของ เฟืองทดรอบ ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกำลังผ่านฟันเฟืองในลักษณะของแรงบิด โดยลักษณะของฟันเฟืองเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทดรอบให้ใช้กำลังที่น้อยลงในการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น สำหรับการนำมอเตอร์เกียร์ทดไปใช้งาน ส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้กับระบบอุตสาหกรรม หรือภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต หรือการทำงานต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนามอเตอร์เกียร์ทดให้มีรูปแบบการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวนั่นเอง  ชนิดของ มอเตอร์เกียร์ทด