เครื่องสแกนเวลาทํางาน

เครื่องสแกนเวลาทํางาน 

เครื่องแกนเวลาทำงวานแบบไหน ตอบโจทย์สำหรับยุคโควิด 19   ปัจจุบันนั้นโควิด 19 นั้นค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งในโรคที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และ ทำให้หลากหลายประเทศนั้นเกิดปัญหามากมาย ซึ่งประเทศไทยของเราเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยเช่นกัน ทำให้ระบบอุตสาหกรรมบางส่วนนั้นจะต้องมีหยุดชะงักด้วยเช่นกัน และ แน่นอนว่า หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถติดต่อกันได้ง่ายนั้นคือการสัมผัส หรือ รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเครื่องสแกนเวลาทำงานเองก็เป็นอีกหนึ่งใน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ป้องกันโควิด และโรคระบาด ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเครื่องสแกนเวลาทํางาน ระบบไหนบ้างที่จะมีการป้องกันโควิด 19