อบรม คปอ

อบรม คปอ คืออะไร อบรมแล้วได้อะไร เหมาะกับใคร อบรมที่ไหน 

อบรม คปอ คือ การอบรมด้วยหลักสูตรคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการอบรมเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรม คปอ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง  อบรม คปอ แล้วได้อะไร  ผู้ที่เข้ารับการอบรม คปอ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและหลังจากผ่านการอบรม คปอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการสามารถนำไปสมัครงานในตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ