การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care

ข้อมูลเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care ที่ต้องรู้ 

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care เป็นการดูแลผู้ป่วยรูปแบบหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพในชีวิตของผู้ป่วยรวมไปถึงครอบครัว โดยส่วนมากจะเริ่มจากผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยไว้แล้วว่าจะเสียชีวิต ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีรักษาใด ๆ ให้หายขาดได้ ในบทความจะมาพูดถึง การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระยะสุดท้ายให้ได้รู้จัก  การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care มีการดูแลอย่างไร  มีโรคอยู่หลากหลายที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถใช้วิธีรักษาจนหายขาดได้ และโรคที่คร่าชีวิตของคนจำนวนมากนั่นก็คือโรคมะเร็งซึ่งพบได้มากในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ก็ด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้ว