หางาน HR

พัฒนาบุคลิกภาพให้ดี ถ้ากำลัง หางาน HR ฝ่ายนี้ส่งผลต่อองค์กร

ตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก แน่นอนว่าคนที่ทราบถึงคุณสมบัติข้อนี้อยู่แล้วก็คงกำลัง หางาน HR  อยู่เพราะมั่นใจว่าประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากพอที่จะสามารถคัดสรรคนเข้ามาทำงานร่วมในองค์กรและคนเหล่านั้นสามารถมาทำงานให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไปดูกันว่าในการทำหน้าที่นี้จะต้องทำอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เรากล่าวไปนั้น  หางาน HR ได้แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป?  แม้ว่าคุณจะ หางาน HR จนเจอบริษัทที่เหมาะแก่คุณ เชื่อว่าคุณก็คงอดที่จะสงสัยและเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาได้ อย่างแรกที่คุณต้องรู้คือจะต้องจบ คณะศิลปศาสตร์ (เอกจิตวิทยา/เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม), คณะรัฐศาสตร์ (เอกบริหารรัฐกิจ/เอกการปกครอง/เอกรัฐประศาสนศาสตร์), คณะพาณิชยศาสตร์ (เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์) ซึ่งคณะเหล่านี้สอนให้คุณเป็นฝ่าย HR